ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ (ครอบครัว “ตันติศิรินทร์” และการเลี้ยงดูบุตรธิดา)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการดี

ครอบครัว “ตันติศิรินทร์” และการเลี้ยงดูบุตรธิดา

        สำหรับเรื่องครอบครัว ภรรยาผมเรียนรุ่นเดียวกัน คือ รศ.พญ.อรทัย ตันติศิรินทร์ พอจบการศึกษาภรรยาก็ไปอยู่ที่เมืองบัลติมอร์ (Baltimore) รัฐแมรีแลนด์ (Maryland) และแต่งงานกันที่ วอชิงตัน (Washington) แล้วก็ไปตั้งครอบครัวอยู่ที่บอสตัน (Boston) ภรรยาผมทำทางด้านวิสัญญี และกลับมาเมืองไทยมาเป็นอาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และเมื่อเกษียณราชการได้เป็น “รองศาสตราจารย์” และที่เราภูมิใจก็คือ “ลูก” นะครับ ลูกแต่ละคนสามารถช่วยตัวเองได้หมด โดยย่อก็คือ

        ลูกสาวคนโตของครอบครัว ชื่อ แพทย์หญิงอร (ตันติศิรินทร์) ศรีวรรณบูรณ์ เรียนจบคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฝึกเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง และทำงานที่สถาบันโรคผิวหนังและโรงพยาบาลสมิติเวช

    ลูกชายคนที่ 2 ของครอบครัว ชื่อ ดร.สิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เรียนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโท และเอก จบปริญญาเอกไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จากมหาวิทยาลัยไกเซอร์สเลาเทิร์น (Kaiserslautern University) ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ตอนนี้ก็กลับมาเป็นนักวิจัยให้บริษัทเอกชนที่ทำทางด้านนาโนอิเล็กทรอนิกส์ (Nano electronics) ก็ได้ทำงานในสิ่งที่ถนัด

       ลูกสาวคนที่ 3 ของครอบครัว ชื่อ รศ.พญ.นุช ตันติศิรินทร์ เรียนจบคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฝึกทางด้านดมยา หรือวิสัญญี จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต่อมารับอนุมัติด้านการทำวิจัยและการให้ยานำสลบ เพื่อการผ่าตัดทางระบบประสาท จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of Washington) ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับอนุมัติบัตรด้านการระงับปวดเรื้อรัง จากมหาวิทยาลัยแมคกิลล์ (McGill University) ประเทศแคนาดา ปัจจุบันเป็น “รองศาสตราจารย์” ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

       ลูกสาวคนที่ 4 ของครอบครัว ชื่อ ดร.นิจ (ตันติศิรินทร์) อนันต์สุขสมศรี สนใจด้านสถาปัตย์ เรียนจบปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาได้รับทุนรัฐบาลไทย เรื่อง Urban Planning (การผังเมือง หรือ การวางแผนชุมชนเมือง) ศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) สหรัฐอเมริกา และจบปริญญาเอก สาขา Regional Science จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell University) สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอนนี้ก็เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

        ลูกชายคนที่ 5 คนสุดท้ายของครอบครัว ชื่อ นายสุทธิ์ ตันติศิรินทร์ เรียนจบปริญญาตรีทางด้าน Commercial Administration จากมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย (Victoria University) ประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand) ก็มาทำงานอยู่ที่ธนาคารอยู่พักหนึ่ง แล้วก็เรียนปริญญาโทที่หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอนนี้ไปทำงานนานาชาติกับบริษัทประกันความเสี่ยงให้กับบริษัทธุรกิจ พูดง่าย ๆ ก็คือ เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงของบริษัทในเชิงธุรกิจ ขณะนี้ก็อยู่ที่ซิดนีย์ (Sydney) ประเทศออสเตรเลีย (Australia)

        ณ เวลานี้ ลูกของผมทุกคนช่วยตัวเองได้หมด ซึ่งพ่อแม่ก็ภูมิใจ แล้วทุกคนก็ทำประโยชน์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ทุกคนได้รับการดูแลจนกระทั่งสามารถพัฒนาตัวเอง ก็ยึดหลักเดียวกัน ก็คือ พยายามทำงานด้วยความสุข ทำงานให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อส่วนรวมและต่อตัวเอง แล้วก็ทำงานให้ดี อย่างต่อเนื่อง เด็ก ๆ ก็ฝึกให้ไหว้พระสวดมนต์ในห้องพระ เสาร์อาทิตย์ก็พาไปแวะเยี่ยมตามที่ต่าง ๆ เป็นวัดวาอาราม หรือ สถานที่เพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาส สมัยก่อนการจราจรไม่ค่อยติด อย่างเช้าไปอยุธยาก็สามารถไปกลับได้ในวันเดียว หรือ บางทีไปสิงห์บุรีก็สามารถไปกลับได้ในวันเดียว แต่ขณะนี้ยากลำบากมาก ถึงได้เห็นใจพ่อแม่ของเด็ก ๆ ในขณะนี้ โอกาสที่จะพาลูกไปศึกษาในที่ต่าง ๆ มันลดลง แต่ต้องทำนะครับ ไม่ใช่ว่า เสาร์อาทิตย์พาเข้า Department Store ซึ่งเด็กไม่ได้เรียนรู้อะไร ไปกระตุ้น ทำให้เด็กอยากสิ่งของได้ต่าง ๆ มากขึ้น มันเป็นสิ่งที่มีผลลบมากกว่า ดังนั้นต้องสอนให้เด็กได้เรียนรู้ให้มากขึ้น คือสรุปว่า การดูแลเด็กถึงแม้ว่าจะมีเวลามากน้อยแค่ไหน ก็ขอให้ดูแลอย่างมีคุณภาพในทิศทางเจตคติที่ดี ก็จะเกิดการปลูกฝังแนวคิดและวิธีการ เพราะเด็ก ๆ เขาก็เรียนรู้จากพ่อแม่นี่แหละ ถ้าพ่อแม่มีเจตคติดี มองบวก อดทน เขาก็จะมองตามแบบนั้น ก็คงต้องช่วยกันปลูกฝั่งให้เด็กมีวิสัยทัศน์และเจตคติที่ดีต่อตนเองและต่อประเทศ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346