ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เดิมชื่อ ฝ่ายจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะดูแลรักษาเอกสารของกองกลาง และเอกสารส่วนบุคคล ของอดีตอธิการบดี ศ.นพ.ดร. ณัฐ ภมรประวัติ ซึ่งขณะนั้นมีคุณวิภา โกยสุโข เป็นผู้อำนวยการหอสมุด และมีคุณชัยยุทธ บุญญานิตย์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ซึ่งดูแลกองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) ได้ปรึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหอจดหมายเหตุ เพื่อดูแลรักษาเอกสาร

ค้นหาเอกสาร

คลังข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

บริการสืบค้น เอกสารจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

ยุวมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพข่าว


แมคเนต

 ราคา 39 บาท

โปสการ์ด

 ราคา 12 บาท

ร่ม

 ราคา 299 บาท

สมุดโน้ต

 ราคาเล่มละ 79 บาท

หนังสือวันวาน...วันนี้

มหิดล ศาลายา

 ราคาเล่มละ 250 บาท

หนังสือความทรงจำแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

 ราคาเล่มละ 450 บาท

หนังสือ รัก ณ มหิดล

 ราคาเล่มละ 200 บาท

หนังสือภาพเก่าเล่าเรื่อง "MU Story"

 ราคาเล่มละ 200 บาท

เสื้อโปโล (สีม่วง, สีกรมท่า)

 ราคาตัวละ 250 บาท

เสื้อทีเชิร์ต (สีน้ำเงิน, สีเทา)

 ราคาตัวละ 250 บาท

ติดต่องานบริหารจดหมายเหตุ

งานบริหารจดหมายเหตุ ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

ติดต่องานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

*** สถานที่ติดต่อเข้าชมนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ชั้น 3 ห้องหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล 301 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทร 0-2849-4541-4

โทรสาร 0-2849-4545

© 2021 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.