พิพิธภัณฑ์คณะสาธารณสุขศาสตร์

จัดแสดงเกี่ยวกับ
• พระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก
• ประวัติการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
• ของที่ระลึกของคณะสาธารณสุขศาสตร์
• เครื่องมือเก่าในอดีตทางการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์
• ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับคณะสาธารณสุขศาสตร์


ที่ตั้ง:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์:0 2354 7000 ต่อ 1101
เว็บไซต์:www.ph.mahidol.ac.th MahidolPH
อัตราค่าเข้าชม:ไม่มีค่าเข้าชม