พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

Museums & Exhibitions

โซนที่ 1: “มหิดลวันนี้”

แสดงภาพความสำเร็จและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยมหิดลในวันนี้

ทั้งวิทยาเขตในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และความเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบ มีการเรียนการสอน การวิจัยที่เป็นเลิศ จนใน พ.ศ. 2553 ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทยและอันดับ 28 ของเอเชีย ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นได้ก็เพราะคุณภาพที่เต็มเปี่ยมของประชาคมมหิดล

ติดต่องานบริหารจดหมายเหตุ

งานบริหารจดหมายเหตุ ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

ติดต่องานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

*** สถานที่ติดต่อเข้าชมนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2849-4541-2

โทรสาร 0-2849-4545

© 2020 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.