พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

Museum & Exhibitions

หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

แนวคิดและรูปแบบการจัดแสดงหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ตลอดแนวยาวกลางห้องชั้น 2 นำเสนอโดยใช้ “แท่นวัฒนธรรมองค์กร” แท่นทั้ง 7 ฝังวีดิทัศน์ในแนวระนาบ เรียงลำดับตามตัวอักษร M-A-H-I-D-O-L แต่ละแท่นแสดงความหมายเฉพาะของแต่ละตัวอักษร (เช่น M = Mastery) แท่นวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 7 นี้เมื่อรวมกันแล้วก็คือประชาคมมหิดล ผู้ยึดถือในคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกัน ส่วนบนเสา 2 ข้าง แสดงผลงานสำคัญอันเป็นความภาคภูมิใจของคนมหิดลในรูปแบบวีดิทัศน์

สำหรับพื้นที่ชั้นลอยจัดแสดงประวัติพัฒนาการของมหาวิทยาลัย เล่าเรื่องผ่านยุคสมัยต่างๆ นำเสนอด้วยสื่อผสมหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อเสียง คำบรรยาย และวัตถุจัดแสดงจุดเด่นของการออกแบบอยู่ที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการเล่าประวัติศาสตร์มหิดลผ่านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้

เนื้อหาการจัดแสดง แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่

โซนที่ 1: "มหิดลวันนี้"

โซนที่ 2: เมื่อแรกสถาปนาในชื่อ "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์"

โซนที่ 3: "มหิดล" มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ติดต่องานบริหารจดหมายเหตุ

งานบริหารจดหมายเหตุ ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

ติดต่องานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

*** สถานที่ติดต่อเข้าชมนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ชั้น 3 ห้องหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล 301 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทร 0-2849-4541-4

โทรสาร 0-2849-4545

© 2021 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.