หอเกียรติยศอาจารย์ดีเด่น

จัดแสดงรางวัลที่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับ รวมทั้งของที่ระลึกจากการเยือนสถาบันต่าง ๆ


ที่ตั้ง:ภายในบริเวณห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.
เสาร์ เวลา 08.30-16.00 น.
โทรศัพท์: 0 2201 5716
เว็บไซต์:https://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum
www.museumthailand.com/Stang_Mongkolsuk_Museum
Facebook:musc.museum
อัตราค่าเข้าชม:ไม่มีค่าเข้าชม