หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

แสดงเกียรติประวัติคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์


ที่ตั้ง:ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.
เสาร์ เวลา 08.00-16.00 น.
โทรศัพท์: 0 2201 5832
เว็บไซต์:https://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum
www.museumthailand.com/Stang_Mongkolsuk_Museum
Facebook:musc.museum
อัตราค่าเข้าชม:ไม่มีค่าเข้าชม