พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เส้นทางศึกษาชีวะ-ธรณี

จัดแสดงในพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพฯ เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งกลุ่มตัวอย่างหินในยุคต่าง ๆ ซากดึกดำบรรพ์ ในบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง


ที่ตั้ง:บริเวณพื้นที่ภายนอกอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.
โทรศัพท์:0 2201 5259 หรือ 0 2201 5091
อัตราค่าเข้าชม: ไม่มีค่าเข้าชม