พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

แสดงเอกสารจดหมายเหตุและของใช้ส่วนตัวของ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และคณบดีท่านแรก รวมทั้งประวัติและผลงานของคณะ


ที่ตั้ง:ภายในบริเวณห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น 3 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.
เสาร์ เวลา 08.30-16.00 น.
โทรศัพท์:0 2201 5716
E-mail:apichai.ara@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum
www.museumthailand.com/Stang_Mongkolsuk_Museum musc.museum
อัตราค่าเข้าชม: ไม่มีค่าเข้าชม