พิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถจัดเตรียมขึ้นโดยมีลักษณะเฉพาะตัว เพราะที่ห้องนี้ไม่ว่าคนตาดี หรือตาบอด จะได้ชมนิทรรศการด้วยการ “สัมผัส” อย่างเท่าเทียมกัน ผู้บกพร่องทางการเห็นจะรับรู้ได้ถึงพระสิริโฉมอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถผ่านเหรียญเซเรสจำลอง พร้อมฟังบทบรรยายประกอบดนตรี สรรเสริญพระเกียรติคุณที่ปรากฏแก่ชาวโลก นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์สัมผัสจะปรับเปลี่ยนทุกๆ ปี


ที่ตั้ง:พิพิธภัณฑ์ศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เวลาทำการ:จันทร์, พุธ-อาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น.
กรุณาซื้อบัตรเข้าชมก่อนเวลา 16.00 น.
หยุดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ทรศัพท์:02 4192601, 02 4192618-19, 02 4196363
เว็บไซต์:http://www.sirirajmuseum.com
http://www.si.mahidol.ac.th/museums
Facebook:siriraj.museum