พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส

พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิสพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในศิริราช โดย ศ.นพ.เอลเลอร์ จี.เอลลิส พยาธิแพทย์คนแรก เก็บรวบรวมอวัยวะผู้ป่วยที่ผ่านการตรวจพิสูจน์โรคแล้วไว้สำหรับสอนในวิชาพยาธิวิทยานำเสนอให้ผู้ชมรู้จักโรคต่างๆ ที่คนไทยเป็นกันมาก เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง พัฒนาการและความพิการแต่กำเนิด พร้อมแนวทางการรักษาและป้องกัน เทปโทรทัศน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสอนเรื่องโรคหัวใจ มีให้ชมที่นี่


ที่ตั้ง:พิพิธภัณฑ์ศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เวลาทำการ:จันทร์, พุธ-อาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น.
กรุณาซื้อบัตรเข้าชมก่อนเวลา 16.00 น.
หยุดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์:0 2419 2601, 0 2419 2618-19, 0 2419 6363
โทรสาร:02 4110166
เว็บไซต์:http://www.sirirajmuseum.com
http://www.si.mahidol.ac.th/museums
Facebook:siriraj.museum