เรือนไทยมหิดล

เรือนไทยมหิดล เป็นเรือนหมู่ 5 หลัง มีชานแล่นถึงกันตลอด และมีศาลาริมน้ำอีก 1 หลัง ได้ปลูกตามแบบแผนของเรือนคหบดีภาคกลาง ในชั้นต้นได้รับเงินบริจาคจากคุณระเบียบ คุณะเกษม เป็นทุนในการก่อสร้าง จึงได้เรียกเรือนไทยเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านผู้บริจาคว่า “อาคารระเบียบ คุณะเกษม”

ตัวอาคารได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์มากขึ้น ในห้องโถงของเรือนประธาน ใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการ ห้องบรรยาย เสวนา หรือเป็นห้องจัดพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนบริเวณชานและเรือนขวาง ใช้เป็นที่แสดงศิลปวัฒธรรม ผู้ชมสามารถนั่งชมการแสดงและดื่มด่ำกับบรรยากาศวิถีไทย ด้วยแมกไม้ที่ร่มรื่นอยู่อยู่ล้อมรอบ

ด้านข้างเรือนไทย ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ต้นสะแกทุ่งขนาดใหญ่ที่เกิดตามธรรมชาติ ซึ่งหาดูได้ยากในชุมชนเมือง อีกทั้งยังมีหมู่นกท้องถิ่นและนกป่าได้โผผินบินแวะเวียนให้ได้พบเห็นอยู่เสมอ

เรือนไทยมหิดล จึงเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวมหิดล สมดังกับคำของ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่ได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้สร้างเรือนไทยไว้ให้เป็นศึกษาเรียนรู้ โดยกล่าวว่า “ก็ดีแล้ว แม้ไม่คิดใช้ประโยชน์อะไร ก็ยังสมควรสร้างไว้ ต่อไปจะไม่มีคนสร้างได้”

นับแต่เริ่มก่อสร้างจวบจนปัจจุบัน เรือนไทยมหิดล อยู่ในความดูแลรักษาของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชนและพักผ่อนหย่อนใจได้


ที่ตั้ง:ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
(การเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะที่ต้องการผู้นำชม กรุณาติดต่อล่วงหน้า)
โทรศัพท์:0 2800 2308 ถึง 14 ต่อ 3405, 3447
Email: iculture408@gmail.com, rilca.mu@gmail.com

เว็บไซต์:
http://www.lc.mahidol.ac.th/th/AboutUs/AnthropologyMuseum.htm
อัตราค่าเข้าชม: ไม่มีค่าเข้าชม