ห้องนิทรรศการประวัติและผลงาน ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

จัดแสดงภาพถ่าย ประวัติความเป็นมา และผลงานของสถาบัน


ที่ตั้ง:ห้องโถง ตึกอำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์: 0 2441 9040 ถึง 3 ต่อ 48, 51
Email:adwww@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:www.aihd.mahidol.ac.th
อัตราค่าเข้าชม:ไม่มีค่าเข้าชม