หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ

ด้วยสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิชาชีพการพยาบาลไทย และในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพระราชทานเงินจาก “บัญชีสมเด็จพระศรีฯ โดยสำนักพระราชวัง” เพื่อการก่อสร้างอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะพยาบาลศาสตร์จึงจัดตั้ง “หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี” และ “หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ” เพื่อนำเสนอพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจด้านการพยาบาล การแพทย์ และการสาธารณสุข ของทั้ง 3 พระองค์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และถ่ายทอดแนวพระราชดำริและพระราชจริยวัตรอันงดงามอันเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตแก่นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้ชมทุกท่าน

นอกจากนี้ ยังมี ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “นราธิวาสกัลยาณวัฒน์” จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนำ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิชาชีพการพยาบาล และการสาธารณสุขไทย รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของอนุชนรุ่นหลังถึงพระกรณียกิจที่ทรงเสียสละเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทย


ที่ตั้ง:ชั้น 1 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
(กรุณาสำรองการเข้าชมหอพระราชประวัติฯ ล่วงหน้า ในวันและเวลาราชการ)
โทรศัพท์: 0 2419 7466 ถึง 80 ต่อ 1401, 1402
เว็บไซต์:http://www.ns.mahidol.ac.th/royalarchives
Facebook:RoyalArchivesofQueenSrisavarindira
อัตราค่าเข้าชม:ไม่มีค่าเข้าชม