อุทยานธรณีและพิพิธภัณฑ์

อุทยานธรณีและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้กลางแจ้งทางธรณีวิทยาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากของจริง และแบบจำลองที่เป็นตัวแทนของหิน แร่ และซากดึกดำบรรพ์จากทั่วประเทศไทยซึ่งถูกจัดแสดงตลอดเส้นทางในอุทยานธรณีฯ โดยแบ่งระยะตามช่วงอายุทางธรณีกาลตั้งแต่มหายุคพรีแคมเบรียน (มากกว่า 542 ล้านปี) ถึงยุคปัจจุบัน


ที่ตั้ง:มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
เวลาทำการ:เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์:03 4585 058 ถึง 75 ต่อ 2516
อัตราค่าเข้าชม: ไม่มีค่าเข้าชม