ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เจริญ โชติกวณิชย์ (การทำประโยชน์และตอบแทนสังคมไทย)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เจริญ โชติกวณิชย์

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การทำประโยชน์และตอบแทนสังคมไทย

        หากกล่าวถึง สิ่งที่ผมทำที่เป็นประโยชน์ และตอบแทบสังคมไทย ผมมีโอกาสทำอยู่เสมอ โดยเฉพาะการทำบุญ ตอนที่ผมยังทำงานอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผมมีเงินเก็บจากการทำงาน แบ่งมาเป็นกองทุนฝากไว้ที่ศิริราชมูลนิธิ ปัจจุบันยอดเงินรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยน่าจะเกือบล้าน และผมตั้งว่า เงินส่วนนี้จะช่วยผู้ป่วยที่ฐานะไม่ดี ไม่มีเงินในการรักษา ค่ายา และเครื่องมือทางการแพทย์

        ผมมีการมอบทุน หรือ รางวัลแก่นักศึกษาแพทย์ปีละ 2 คน แบ่งเป็น ผู้ชาย 1 คน และ ผู้หญิง 1 คน โดยนักศึกษาแพทย์ผู้ที่จะได้รับรางวัลนี้ต้องสอบได้คะแนนดี และปฏิบัติหน้าที่ดี ต้องอยู่ในเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อนี้ ผมจึงจะมอบรางวัลให้คนละ 10,000 บาท รวมเป็น 20,000 บาท ต่อปีที่ผมมอบให้กับนักศึกษาแพทย์ แต่เดิมผมให้คนละ 5,000 บาท แต่ด้วยค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้น ผมจึงเพิ่มจำนวนเงินรางวัลแก่นักศึกษาแพทย์

        นอกจากนี้ผมยังมอบเงินสนับสนุนแก่เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่เรียนดี ณ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร หรือ บ้านเกิดของผมด้วย เดิมที่ผมให้ทุนปีละ 50,000 บาท ปีนี้ผมตั้งใจว่าจะนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาประมาณ 60,000 บาท ซึ่งจะเดินทางไปในช่วงเดือนเมษายน เพราะผมเดินทางไปรวมญาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดี

        อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้าว่า ผมทำงานให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยา ผมก็มีการบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีปัญหาทางการเงิน เนื่องจากผมทราบว่า ในช่วงเวลาใกล้เปิดภาคเรียน ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เจ้าหน้าที่มักจะนำสิ่งของส่วนตัวไปจำนำ เพื่อนำเงินมาซื้ออุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า รองเท้าแก่บุตรหลาน ผมจึงบริจาคเงินปีละ 50,000 บาท และทางโรงพยาบาลเจ้าพระยา คัดเลือกและมอบเงินช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท แก่เจ้าหน้าที่

        งานการกุศลผมก็ทำประจำ แม้กระทั่งการทำบุญอย่างการทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ผมก็ทำอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะการปิดทองฝังลูกนิมิต และผมมีความตั้งใจว่าเมื่ออายุมากขึ้นผมต้องการบริจาคเงินในการทอดกฐินให้ได้ 7 – 8 วัด เพราะโบราณบอกว่า ถ้าทอดกฐินได้ 7 วัด จะได้บุญมาก ผมก็ทำตามคำกล่าวของคนโบราณ ตอนนี้ก็ทำบุญทอดกฐินไปเกิน 7 วัดแล้วครับ ผมไม่ได้ร่ำรวย แต่เราพอมี และพร้อมที่จะแบ่งปัน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346