ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ (หลักการดำเนินชีวิตสู่ความสำเร็จ)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (ซอยศูนย์วิจัย)

หลักการดำเนินชีวิตสู่ความสำเร็จ

        การทำงานมีหลักหลาย ๆ หลัก มีเกณฑ์ในการทำงานหลาย ๆ อย่าง สำหรับผมถ้าการทำงาน คือ ปัญหาของผู้ป่วย เราต้องรู้ปัญหาและแก้ตรงปัญหา ผมขอยกตัวอย่าง ถ้าผู้ป่วยเดินแขนขาอ่อนแรง และบอกผู้ป่วยให้ออกกำลังกายเพื่อทำการรักษา แต่ในความเป็นจริงแล้ว โรคนี้เกิดจากการที่กระดูกกดเส้นประสาท ซึ่งเราต้องแก้ปัญหาตรงที่กระดูกกดเส้นประสาท แต่การออกกำลังกาย คือ การรักษาที่ปลายเหตุ เพราะฉะนั้นทุกปัญหา ต้องพยายามหาต้นเหตุของปัญหา และแก้ไขตรงจุดนั้น แล้วทุกอย่างจะออกมาดี แหละนี่ คือ หลักการทำงานของผม

        สำหรับในส่วนของคติประจำใจของผม คือ “รู้ต้นเหตุของปัญหาทุกเรื่อง และพยายามแก้ไขปัญหานั้นให้ได้” เพราะฉะนั้น ก่อนหน้านี้ผมได้กล่าวไปแล้วว่า ถ้ามีผู้ป่วยใหม่มา ผมจะพยายามไปหาต้นเหตุ จุดนี้แหละครับ แล้วทุกอย่างจะออกมาดี และผมได้ใช้วิธีคิดแบบนี้กับทุกอย่างในชีวิต แม้กระทั่งชีวิตครอบครัว หาต้นเหตุของปัญหา และแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ นี่คือหลักการทำงานและการใช้ชีวิตของผม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346