ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ (การทำงานเพื่อวงการกุมารเวชศาสตร์)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (ซอยศูนย์วิจัย)

การทำงานเพื่อวงการกุมารเวชศาสตร์

ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

        การทำงานทางด้านกุมารเวชศาสตร์กับมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งผลให้ผมได้มีโอกาสได้เข้าไปทำงานเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อช่วยกุมารแพทย์ เปิดการอบรมหลักสูตรให้กุมารแพทย์ และขณะเดียวกัน ผมก็พยายามแก้ไขปัญหาโภชนาการในเด็ก งานหลักส่วนใหญ่แล้ว ผมจะเดินทางไปบรรยายทั่วประเทศไทย รวมทั้งได้รับเชิญเพื่อไปบรรยายในต่างประเทศด้วย ผมทำหน้าที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการให้กับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยมาเกือบ 20 ปี ทำหน้าที่ในทุกตำแหน่ง จนกระทั่งเมื่อ 3 ปีก่อน (พ.ศ. 2559) ผมได้รับเลือกให้เป็น “ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย” และ “นายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย” ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ทางด้านกุมารแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น ให้รู้ระดับสากล มีการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ โดยเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้ทุกปี ซึ่งโดยปกติจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน และจะมีการจัดประชุมใหญ่ขึ้นทุกปีในช่วงเดือนเมษายน ขณะเดียวกันมีการจัดกิจกรรมสัญจร โดยนำแพทย์ไปบรรยายตามต่างจังหวัดแก่กุมารแพทย์ เนื่องจากเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า กุมารแพทย์มีความสนใจแต่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้เนื่องจากติดภาระหน้าที่ ซึ่งกิจกรรมสัญจรดังกล่าวนี้ปกติเคยจัดกันปีละ 2-3 ครั้ง ผมมีเป้าหมายว่าต่อไปอยากจะจัดให้ได้ปีละ 6-8 ครั้ง เพื่อนำความรู้แจกจ่ายสู่กุมารแพทย์ ขณะเดียวกันมีการจัดทำโครงการ เพื่อตอบแทนสังคมหรือที่เราเรียกว่า CSR มีการดำเนินงานในระดับโรงเรียน ระดับโรงพยาบาลในต่างจังหวัด เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคในเด็ก ซึ่งมีเป้าหมายที่อยากจะทำดำเนินการตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้น

นายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346