นายแพทย์เสถียร ตรีทิพย์วณิชย์ (การทำงานทางด้านการแพทย์)

เรืออากาศตรี นายแพทย์เสถียร ตรีทิพย์วาณิชย์

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

การทำงานทางด้านการแพทย์

        ย้อนกลับมาพูดถึงชีวิตการทำงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ภายหลังจากที่จบการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2550 ผมเข้ารับราชการเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ “โรงพยาบาลอำนาจเจริญ” เป็นเวลา 1 ปี คือ ระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2551 แล้วจึงย้ายมาเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ประจำที่ “ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก” เป็นเวลา 2 ปี คือ ระหว่าง พ.ศ. 2551 – 2553 หลังจากนั้นจึงไปศึกษาต่อแพทย์เฉพาะสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง พ.ศ. 2553 – 2557 เมื่อศึกษาแพทย์เฉพาะทางจบ จึงกลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์เฉพาะทางตำแหน่งศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นเวลา 2 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2559 หลังจากนั้นผมไปเป็นนักกีฬาอาชีพ 1 ปี คือ “นักวิ่งทีมชาติชุดซีเกมส์” เริ่มเข้าแคมป์ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 จนกระทั่งสิ้นสุดการแข่งขันซีเกมส์เมื่อ พ.ศ. 2560 เมื่อจบการแข่งขันซีเกมส์ ผมกลับมาทำงานด้านแพทย์อีกครั้ง ณ “โรงพยาบาลราชบุรี” เมื่อ พ.ศ. 2561 และปัจจุบันบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ณ “โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช” ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346