ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ (หลักในการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จ)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ หออภิบาลทารกแรกเกิด (NICU) ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 2 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักในการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จ

        ผมนับว่าตนเองโชคดีครับ เพราะได้ลิ้มรสพระธรรมตั้งแต่อายุ 29 ปี ตอนนั้นผมเป็นแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ผมสงสัยว่าเราตั้งใจทำความดี ทำไมเราถึงต้องเป็นทุกข์ เราเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ แต่เพื่อนมนุษย์กลับนินทาและขัดขวางเรา เมื่อผมเริ่มปฏิบัติธรรม หลักธรรมอันแรกที่ผมเข้าใจ คือ “โลกธรรม 8”2 ธรรม 4 คู่ ซึ่งเราเลี่ยง และเลือกไม่ได้ ถ้าเราอยู่ในโลกเราต้องเจอ โลกธรรม 8 นี้คือ สุข-ทุกข์ สรรเสริญ-นินทา มีลาภ-เสื่อมลาภ มียศ-เสื่อมยศ เราจะมาเลือกว่าจะเอาเฉพาะซีกซ้าย สุข สรรเสริญ ลาภ ยศ แล้วไม่เอาอีกซีกหนึ่งไม่ได้ ทั้งหมดนี้จะผลัดกันเข้ามา พอเข้าใจโลกธรรม 8 เท่านั้น ผมจึงได้คำตอบเลยว่า อ๋อ!!! เราไม่ต้องไปหวั่นไหว เราจะต้องทำความดีไปเรื่อย ๆ นินทาจะมี สรรเสริญจะมี ก็ไม่ต้องเก็บมาคิด ไม่ต้องไปยึด ผมจึงเข้าใจคำว่า โลกธรรม 8 เมื่ออายุ 29 ปี

        นอกจากนี้ผมยังได้ทำสมาธิวิปัสสนา ตั้งแต่นั้นมาจึงมีพลังที่จะไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เข้าใจคำว่า เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา หรือ เรียกว่า “พรหมวิหาร 4” เพราะฉะนั้นการพัฒนาทั้งหลาย ถ้าเราไม่ใช้หลักของพรหมวิหาร 4 เราจะไม่สามารถพัฒนาได้ สำหรับการสร้างทีม เพื่อการพัฒนาการแพทย์ไทยสาขาทารกแรกเกิด ผมก็ใช้หลักของโลกธรรม 8 ยึดเป็นหลักในการทำงาน เพื่อให้เราไม่หวั่นไหวในสิ่งที่เราตั้งใจทำ แม้ใครจะพูดอย่างไร เพียงแค่เรารู้ว่า สิ่งที่เราทำคือความดี เราทำไปเลย และทำโดยไม่หวังลาภ ยศ สรรเสริญ จากสิ่งที่เราทำ ขณะเดียวกันเราก็ควรมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมงาน เมื่อเพื่อนร่วมงานรับรู้ถึงความเมตตาของเรา เขาก็จะช่วยเราทำงาน ช่วยเราพัฒนางาน ทำงานเป็นทีม การใช้ความเมตตากรุณา นับเป็นสิ่งสำคัญในการ “สร้างทีม”

---------------------------------------------------
2โลกธรรม 8 คือ ธรรมดาของโลก เรื่องของโลก ธรรมชาติของโลกที่ครอบงำสัตว์โลก และสัตว์โลกต้องเป็นไปตามธรรมดานี้ 8 ประการ ประกอบด้วย ฝ่ายอิฏฐารมณ์ ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และ ฝ่ายอนิฏฐารมณ์ ได้แก่ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทาว่าร้าย ทุกข์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346