ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ (บทส่งท้าย)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ หออภิบาลทารกแรกเกิด (NICU) ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 2 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

บทส่งท้าย

        เมื่อเราเกิดบนแผ่นดินที่มีศาสนาพุทธ ที่ผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติไปสู่วิมุตได้ “วิมุต” ก็คือ การหลุดพ้น หลุดพ้น ก็คือไม่ต้องกลับมาเกิดอีก นอกจากนี้เรามีราชวงศ์จักรี ที่ท่านทำนุบำรุงศาสนา ทำให้เราได้มีศาสนาพุทธอยู่ในประเทศไทย ทำให้เราอยู่ในแผ่นดินนี้อย่างร่มเย็น เราจึงต้องทดแทนคุณแผ่นดิน ถ้าเรามีความคิดแบบนี้ เราก็จะสามารถช่วยพัฒนาประเทศไทยให้ดีขึ้น เพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษาแพทย์คิดถึงว่า “...เราโชคดีที่เกิดบนแผ่นดินไทย มีศาสนาพุทธ มีราชวงศ์จักรี...” ผมถือว่าตัวเองโชคดีที่ได้เป็นลูกของพ่อหลวง ร. ๙3 มาตั้ง 71 ปี เพราะฉะนั้น เราจึงต้องทดแทนคุณแผ่นดิน คุณของสมเด็จย่า คุณของพ่อหลวง ร. ๙ อย่างต่อเนื่อง

---------------------------------------------------
3*ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ ขออนุญาตใช้ เลขเก้าไทย (๙) กับคำว่า “พ่อหลวง ร.๙”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346