หน้าหลัก

ตราสัญลักษณ์ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์”

หลังจากการสถาปนากรมสาธารณสุขขึ้นเป็น “กระทรวงสาธารณสุข” มีการนำสัญลักษณ์งูพันไม้เท้ามาใช้เป็นตรากระทรวง โดยมีการปรับเปลี่ยนเป็นกำหนดเป็นรูปคบเพลิงมีปีกและมีงูพันรอบคบเพลิงแทนและเมื่อมีการสถาปนา “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” ขึ้น มหาวิทยาลัยได้ใช้ตราสัญลักษณ์ล้อกับตรากระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยวงกลม 2 ชั้น ภายในเป็นรูปงูพันคบเพลิง วงนอกด้านบนเขียนว่า "อตฺตานํ อุปมํ กเร" ด้านล่างเขียนชื่อ "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" และด้านข้างตรงกลางระหว่างตัวอักษรด้านบนและด้านล่าง มีลายประจำยาม ด้านละ 1 ดวง ซึ่งได้ใช้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยเรื่อยมา    >> อ่านต่อ

ทำเนียบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี

ก่อนอรุณแรกแสงฉาย

เรื่องราวของโรงเรียนแพทยากร สู่โรงเรียนราชแพทยาลัย ในช่วงรัชกาลที่ 5 ของสยาม ก่อนการย้ายไปภายใต้สังกัดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นโยบายเพื่อมวลชน

นโยบายของรัฐบาลช่วงจอมพล ป. พิบูล สงคราม ที่จะพลิกโฉมการศึกษาของไทย ผ่านการสถาปนามหาวิทยาลัยเฉพาะทาง

เริ่มตั้งต้นสถาปนา

คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชกรรมศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ : 4 คณะตั้งต้นของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

รุดก้าวหน้านำไทย

การสถาปนาคณะและโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านการแพทย์ สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

การปฏิรูปครั้งใหญ่

การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาผ่านการย้ายโอนของคณะสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

สู่มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ

การสถาปนามหาวิทยาลัยใหม่ ในพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก