ลานนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

รวบรวมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เคยใช้สร้างสรรค์งานวิจัยอันทรงคุณค่ามากมายตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์


ที่ตั้ง:ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.
โทรศัพท์:0 2201 5832
เว็บไซต์:https://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum
www.museumthailand.com/Stang_Mongkolsuk_Museum
Facebook:musc.museum
อัตราค่าเข้าชม:ไม่มีค่าเข้าชม