admin

พิพิธภัณฑ์พืชแห่งภูมิภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้ในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีการจัดแสดงตัวอย่างพืช ได้แก่ ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างผล และเม็ด โดยมีการจัดหมวดหมู่ตามหลักอนุกรมวิธานพืช เพื่อประกอบการเรียนการสอนและงานวิจัย ทางอนุกรมธานพืชและพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน โดยตัวอย่างพืชทั้งหมดรวบรวมมาจากภาคตะวันตกของประเทศไทย


ที่ตั้ง:ห้องปฏิบัติการที่ 111 อาคารปฏิบัติการชั้นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
โทรศัพท์:08 6366 7450
อัตราค่าเข้าชม:ไม่มีค่าเข้าชม

อุทยานธรณีและพิพิธภัณฑ์

อุทยานธรณีและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้กลางแจ้งทางธรณีวิทยาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากของจริง และแบบจำลองที่เป็นตัวแทนของหิน แร่ และซากดึกดำบรรพ์จากทั่วประเทศไทยซึ่งถูกจัดแสดงตลอดเส้นทางในอุทยานธรณีฯ โดยแบ่งระยะตามช่วงอายุทางธรณีกาลตั้งแต่มหายุคพรีแคมเบรียน (มากกว่า 542 ล้านปี) ถึงยุคปัจจุบัน


ที่ตั้ง:มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
เวลาทำการ:เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์:03 4585 058 ถึง 75 ต่อ 2516
อัตราค่าเข้าชม: ไม่มีค่าเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ (Geoscience Museum) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาของประเทศไทย อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของสาขาธรณีศาสตร์ร่วมกับงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างหิน แร่ และซากดึกดำบรรพ์ ของประเทศไทยและต่างประเทศ นำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการให้ความรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของผู้ที่มีความสนใจศึกษาด้านธรณีวิทยา


ที่ตั้ง:ห้อง L-104/2 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์:0 3458 5058 ถึง 75 ต่อ 2516
อัตราค่าเข้าชม: ไม่มีค่าเข้าชม

พิพิธภัณฑ์คณะสาธารณสุขศาสตร์

จัดแสดงเกี่ยวกับ
• พระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก
• ประวัติการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
• ของที่ระลึกของคณะสาธารณสุขศาสตร์
• เครื่องมือเก่าในอดีตทางการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์
• ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับคณะสาธารณสุขศาสตร์


ที่ตั้ง:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์:0 2354 7000 ต่อ 1101
เว็บไซต์:www.ph.mahidol.ac.th MahidolPH
อัตราค่าเข้าชม:ไม่มีค่าเข้าชม

หอเกียรติยศอาจารย์ดีเด่น

จัดแสดงรางวัลที่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับ รวมทั้งของที่ระลึกจากการเยือนสถาบันต่าง ๆ


ที่ตั้ง:ภายในบริเวณห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.
เสาร์ เวลา 08.30-16.00 น.
โทรศัพท์: 0 2201 5716
เว็บไซต์:https://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum
www.museumthailand.com/Stang_Mongkolsuk_Museum
Facebook:musc.museum
อัตราค่าเข้าชม:ไม่มีค่าเข้าชม

หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

แสดงเกียรติประวัติคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์


ที่ตั้ง:ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.
เสาร์ เวลา 08.00-16.00 น.
โทรศัพท์: 0 2201 5832
เว็บไซต์:https://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum
www.museumthailand.com/Stang_Mongkolsuk_Museum
Facebook:musc.museum
อัตราค่าเข้าชม:ไม่มีค่าเข้าชม

ลานนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

รวบรวมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เคยใช้สร้างสรรค์งานวิจัยอันทรงคุณค่ามากมายตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์


ที่ตั้ง:ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.
โทรศัพท์:0 2201 5832
เว็บไซต์:https://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum
www.museumthailand.com/Stang_Mongkolsuk_Museum
Facebook:musc.museum
อัตราค่าเข้าชม:ไม่มีค่าเข้าชม

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เส้นทางศึกษาชีวะ-ธรณี

จัดแสดงในพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพฯ เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งกลุ่มตัวอย่างหินในยุคต่าง ๆ ซากดึกดำบรรพ์ ในบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง


ที่ตั้ง:บริเวณพื้นที่ภายนอกอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.
โทรศัพท์:0 2201 5259 หรือ 0 2201 5091
อัตราค่าเข้าชม: ไม่มีค่าเข้าชม

พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

แสดงเอกสารจดหมายเหตุและของใช้ส่วนตัวของ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และคณบดีท่านแรก รวมทั้งประวัติและผลงานของคณะ


ที่ตั้ง:ภายในบริเวณห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น 3 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.
เสาร์ เวลา 08.30-16.00 น.
โทรศัพท์:0 2201 5716
E-mail:apichai.ara@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum
www.museumthailand.com/Stang_Mongkolsuk_Museum musc.museum
อัตราค่าเข้าชม: ไม่มีค่าเข้าชม

พิพิธภัณฑ์พยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

เป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พยาบาลสากลและประวัติศาสตร์พัฒนาการพยาบาลของไทย รวมทั้งประวัติการก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี


ที่ตั้ง:ชั้น M อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
(กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า)
โทรศัพท์: 0 2201 2014 และ 0 2201 0562
Email:ramchannarong@gmail.com pareside@hotmail.com
เว็บไซต์:http://med.mahidol.ac.th/nursing rama.nurse
อัตราค่าเข้าชม:ไม่มีค่าเข้าชม