ห้องมหิดลอดุลเดช หอสมุดศิริราช

รวบรวมสมุดบันทึกคำบรรยาย จดหมายลายพระหัตถ์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และเครื่องใช้ส่วนพระองค์ รวมทั้งสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


ที่ตั้ง:ชั้น 4 อาคารหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์: 0 2419 7635 หรือ 0 2419 7637
E-mail:siriraj.library@gmail.com
อัตราค่าเข้าชม: ไม่มีค่าเข้าชม