ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก

นิทรรศการถาวรพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จัดแสดงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ส่วนพระองค์ เอกสาร หนังสือ และสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องในพระราชกรณียกิจ


ที่ตั้ง:ชั้น 2 ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
โทรศัพท์: 0 2419 8285 หรือ 0 2419 8286
อัตราค่าเข้าชม: ไม่มีค่าเข้าชม