พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา

พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยำศ.นพ.วิจิตร ไชยพร ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมตัวอย่างหนอนพยาธิหลายชนิดที่ได้จากผู้ป่วย นำมาจัดแสดงประกอบกับวงจรชีวิตของมัน

ท่านจะได้ชมพยาธิชนิดต่างๆ ตั้งแต่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น โปรโตซัว จนถึงขนาดยาวเป็นเมตร เช่น พยาธิตัวแบน จำลองอาหารและวัฒนธรรมการบริโภคที่อาจนำโรคมาสู่ตัวเรา รวมถึงแมลงนำโรค สัตว์มีพิษและวิธีป้องกันตัว


ที่ตั้ง:พิพิธภัณฑ์ศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เวลาทำการ:จันทร์, พุธ-อาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น.
กรุณาซื้อบัตรเข้าชมก่อนเวลา 16.00 น.
หยุดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์:0 2419 2601, 0 2419 2618-19, 0 2419 6363
เว็บไซต์:http://www.sirirajmuseum.com
http://www.si.mahidol.ac.th/museums
Facebook:siriraj.museum