พิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียร

พิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องรำวก่อนประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียรนับแต่ พ.ศ. 2503 เมื่อ ศ.นพ.สุด แสงวิเชียร ผู้เชี่ยวชาญด้านกายวิภาคศาสตร์และมานุษยวิทยา เข้าร่วมขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่ ต.จรเข้เผือก จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นการขุดค้นเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทย ทำให้มีโอกาสได้ศึกษาเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องประดับ เครื่องปั้นดินเผา ที่ฝังรวมกับโครงกระดูก ท่านรวบรวมสิ่งเหล่านี้จัดตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ เปิดเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2515

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะนำท่านย้อนกลับไปอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์อีกครั้ง ท่านจะได้เห็นชิ้นส่วนกะโหลกโฮโม อีเรคตัส ที่พบในประเทศไทยเรียกว่า “มนุษย์ลำปาง” ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับมนุษย์ปักกิ่ง มีชีวิตอยู่เมื่อราว 1,000,000 ปี ถึง 400,000 ปีมาแล้ว และเครื่องมือหิน 3 สมัย ได้แก่ สมัยหินเก่า สมัยหินกลาง สมัยหินใหม่ ซึ่งมีอายุมากกว่า 1,000,000-4,000 ปี รวมถึงลูกปัดหินสีและเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีแบบต่างๆ


ที่ตั้ง:พิพิธภัณฑ์ศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เวลาทำการ:จันทร์, พุธ-อาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น
กรุณาซื้อบัตรเข้าชมก่อนเวลา 16.00 น.
หยุดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์
พิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียร หยุดวันอังคาร เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์:0 2419 2601, 0 2419 2618-19, 0 2419 6363
เว็บไซต์:http://www.sirirajmuseum.com
http://www.si.mahidol.ac.th/museums
Facebook:siriraj.museum