พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน

พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรำนต์ นิยมเสนงานนิติเวชศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการนำวิชาแพทย์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อหาสาเหตุการตายผิดธรรมชาติ ศ.นพ.สงกรานต์ นิยมเสน ได้รวบรวมวัตถุพยานจากคดีที่สิ้นสุดจำนวนมาก มาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์

การจัดแสดง

จัดแสดงเกี่ยวกับวัตถุพยานจากคดีต่างๆ เช่น คดีฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุ ฯลฯ รวมทั้งการจำลองเหตุการณ์ที่แพทย์ศิริราชมีบทบาทในเหตุการณ์มหันตภัยสึนามิ เมื่อปี พ.ศ. 2547


ที่ตั้ง:พิพิธภัณฑ์ศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เวลาทำการ:จันทร์, พุธ-อาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น.
กรุณาซื้อบัตรเข้าชมก่อนเวลา 16.00 น.
หยุดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์:02 4192601, 02 4192618-19, 02 4196363
เว็บไซต์:http://www.sirirajmuseum.com
http://www.si.mahidol.ac.th/museums
Facebook:siriraj.museum