พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอน

พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอนพื้นฐานการเรียนแพทย์คือ ต้องรู้จักร่างกายของเราทุกส่วน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงมีอวัยวะมากกว่า 2,000 ชิ้น เพื่อการเรียนรู้วิชากายวิภาคศาสตร์ เริ่มเก็บรวบรวมโดย ศ.เอ็ดการ์ เดวิดสัน คองดอน เรียนรู้ร่างกายมนุษย์ทุกระบบ ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยเจริญพันธุ์ รวมถึงแฝดชนิดต่างๆ มัดกล้ามเนื้อที่มีขนาดเล็กเท่าขนตาและกล้ามเนื้อที่ใหญ่สุดเท่าท่อนขา ที่ไม่ควรพลาด คือ ผลงานชำแหละเส้นประสาทและหลอดเลือดแดงทั้งร่าง สุดยอดฝีมือหนึ่งเดียวในโลกของ ศ.พญ.เพทาย ศิริการุณย์


ที่ตั้ง:พิพิธภัณฑ์ศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เวลาทำการ:จันทร์, พุธ-อาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น
กรุณาซื้อบัตรเข้าชมก่อนเวลา 16.00 น.
หยุดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์:0 2419 2601, 0 2419 2618-19, 0 2419 6363
ทรสาร:02 4110166
เว็บไซต์:http://www.sirirajmuseum.com
http://www.si.mahidol.ac.th/museums
Facebook:siriraj.museum