พิพิธภัณฑ์คนหูหนวกไทย

นำเสนอข้อมูลเอกสาร ประวัติความเป็นมาและวัตถุสิ่งของอันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมคนหูหนวก


ที่ตั้ง:ชั้น 1 อาคารเรียนและฝึกงานผู้พิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
โทรศัพท์: 0 2889 5315 ถึง 9
E-mail:dusit.sun@mahidol.ac.th
อัตราค่าเข้าชม:ไม่มีค่าเข้าชม