หอจดหมายเหตุคณะศิลปศาสตร์

จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติความเป็นมาของอาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล และวิวัฒนาการของสื่อประกอบการเรียนการสอน


ที่ตั้ง:ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
(ปิดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทรศัพท์:0 2441 4401 ถึง 8 ต่อ 1201-1202
E-mail:ratchaneekorn.nan@mahidol.ac.th
อัตราค่าเข้าชม:ไม่มีค่าเข้าชม