พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ (Geoscience Museum) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาของประเทศไทย อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของสาขาธรณีศาสตร์ร่วมกับงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างหิน แร่ และซากดึกดำบรรพ์ ของประเทศไทยและต่างประเทศ นำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการให้ความรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของผู้ที่มีความสนใจศึกษาด้านธรณีวิทยา


ที่ตั้ง:ห้อง L-104/2 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์:0 3458 5058 ถึง 75 ต่อ 2516
อัตราค่าเข้าชม: ไม่มีค่าเข้าชม