การปิดตัวของ "ศาลายา พาวิลเลียน" โรงแรม ณ มหิดล ศาลายา

"ศาลายา พาวิลเลียน" โรงแรม ณ มหิดล ศาลายา ปิดกิจการ


ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คงไม่มีใครไม่รู้จัก "ศาลายา พาวิลเลียน" โรงแรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อย่างแน่นอน และหลายคนคงยังไม่ทราบว่าตอนนี้ ศาลายา พาวิลเลียน ได้ปิดตัวลงแล้วหลังจากก่อตั้งมากว่า 20 ปี ด้วยข้อจำกัดบางประการ


อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่า วิทยาลัยนานาชาติ ได้เปิดการเรียนการสอนในหลากหลายหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยได้ก่อตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน" หรือที่เราเรียกกันคุ้นหูอย่างสั้น ๆ ว่า "ศาลายา พาวิลเลียน" ขึ้น ในปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาที่เข้าเรียนในสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ของวิทยาลัยฯ ซึ่งภายในโรงแรมได้เปิดให้บริการห้องพักกว่า 43 ห้อง พร้อมบริการห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมสัมมนาอย่างครบครัน แต่เนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นช่วงหลัง ทำให้โรงแรมประสบปัญหาและไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงต้องปิดตัวลงเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา หลังการก่อตั้งมามากกว่า 20 ปี โดยหลังจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ จะส่งนักศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าฝึกงานตามโรงแรมที่ได้ทำการร่วมมือกันไว้แทน ส่วนอาคารหลังนี้ก็ยังคงใช้เป็นสถานที่เรียนและสำนักงานของวิทยาลัยนานาชาติอยู่เช่นเดิม และจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของส่วนโรงแรมไปใช้งานด้านอื่นในอนาคต


แม้ส่วนน้อยที่นักศึกษาและบุคลากรจะได้ใช้บริการของศาลายา พาวิลเลียน แต่ก็น่าใจหายไม่น้อย ที่โรงแรมแห่งนี้ได้ปิดตัวลงอย่างถาวร ทิ้งไว้แค่เพียงความทรงจำเท่านั้น


ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่องานบริหารจดหมายเหตุ

งานบริหารจดหมายเหตุ ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

ติดต่องานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

*** สถานที่ติดต่อเข้าชมนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2849-4541-2

โทรสาร 0-2849-4545

© 2021 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.