14 ตุลาคม 2517 วงดนตรี “กรรมาชน” วงเพื่อชีวิตโดยนักศึกษามหิดล เปิดตัวครั้งแรก ณ ธรรมศาสตร์

เภสัชกรกุลศักดิ์ เรืองคงเกียรติ (จิ้น)

ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลายคนคงคุ้นเคยกับบทเพลง "รักน้อง" เพลงที่สะท้อนความขมขื่นของการพลัดพรากจากสิ่งที่ตนเองรัก และเพลงเพื่อชีวิตที่สะท้อนการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างเพลง "เพื่อมวลชน"

ทั้งสองบทเพลงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวงดนตรีที่มีชื่อว่า "กรรมาชน" วงดนตรีที่มีจุดเริ่มต้นด้วยแรงบันดาลใจของการต่อสู้เพื่อประชาชนชายขอบของนักศึกษามหิดลมาอย่างยาวนาน


เภสัชกรกุลศักดิ์ เรืองคงเกียรติ หรือ พี่จิ้น ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล่าให้พวกเราฟังว่า ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ มีการจัดงานรำลึกเหตุการณ์ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยภายในงานมีวงดนตรีจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมการแสดงหลายวง รวมถึงวงดนตรีของนักศึกษามหิดลด้วย


เนื่องจากก่อนหน้านี้วงดนตรีของมหิดล ไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ แต่ถูกตั้งชื่อว่า "กรรมาชน" ภายในงานวันนั้นเอง โดยนำชื่อมาจากข้อความที่ปรากฏบนแผ่นพับกระดาษโรเนียวเล่มละบาท ที่กรรมกรนำมาขายในวันงาน ด้วยชื่อที่ฟังดูไพเราะ หนักแน่น เปี่ยมด้วยพลังและความหมายที่สื่อถึงชนชั้นระดับรากหญ้าเข้าไว้ด้วยกัน วงดนตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงถูกตั้งชื่อขึ้นใหม่ว่า "วงกรรมาชน" ในที่สุด และทำหน้าที่ขับเคลื่อนประชาธิปไตยด้วยเสียงเพลงแห่งความหวังเรื่อยมา...


แม้วันนี้วงกรรมาชนจะไม่มีอยู่แล้ว แต่บทเพลงหลาย ๆ เพลงของพวกเขายังคงถูกขับขานเรื่อยมา ซึ่งคอยย้ำเตือน และปลุกจิตวิญญาณแห่งความเสียสละ จิตวิญญาณของประชาธิปไตยให้กับใครหลาย ๆ คน ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

ติดต่องานบริหารจดหมายเหตุ

งานบริหารจดหมายเหตุ ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

ติดต่องานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

*** สถานที่ติดต่อเข้าชมนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2849-4541-2

โทรสาร 0-2849-4545

© 2021 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.