ข่าวสารและกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากกิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

THAI | ENGLISH หน้าแรก รู้จักเรา ประวัติความเป็นมา ภารกิจ คณะกรรมการนโยบายด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากร ติดต่อเรา พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก โซนที่ 1: ปัญญาของแผ่นดิน โซนที่ 2: เจ้าฟ้าของแผ่นดิน โซนที่ 3: เจ้าฟ้านักเดินทาง โซนที่ 4: ประทีปแห่งปัญญา โซนที่ 5: รักษ์คนไข้ด้วยความรัก โซนที่ 6: กันภัยมหิดล โซนที่ 7: หยั่งรากในแผ่นดิน หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โซนที่ 1: “มหิดลวันนี้” โซนที่ 2: เมื่อแรกสถาปนาในชื่อ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” โซนที่ 3: “มหิดล” มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท โซนที่ 1: โหมโรง โซนที่ 2: สองวิทยาเขตรุ่นบุกเบิกมหิดล โซนที่ 3: […]

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม

THAI | ENGLISH หน้าแรก รู้จักเรา ประวัติความเป็นมา ภารกิจ คณะกรรมการนโยบายด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากร ติดต่อเรา พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก โซนที่ 1: ปัญญาของแผ่นดิน โซนที่ 2: เจ้าฟ้าของแผ่นดิน โซนที่ 3: เจ้าฟ้านักเดินทาง โซนที่ 4: ประทีปแห่งปัญญา โซนที่ 5: รักษ์คนไข้ด้วยความรัก โซนที่ 6: กันภัยมหิดล โซนที่ 7: หยั่งรากในแผ่นดิน หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โซนที่ 1: “มหิดลวันนี้” โซนที่ 2: เมื่อแรกสถาปนาในชื่อ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” โซนที่ 3: “มหิดล” มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท โซนที่ 1: โหมโรง โซนที่ 2: สองวิทยาเขตรุ่นบุกเบิกมหิดล โซนที่ 3: […]

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาจากกิจกรรม Welcome Home จัดโดยกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

THAI | ENGLISH หน้าแรก รู้จักเรา ประวัติความเป็นมา ภารกิจ คณะกรรมการนโยบายด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากร ติดต่อเรา พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก โซนที่ 1: ปัญญาของแผ่นดิน โซนที่ 2: เจ้าฟ้าของแผ่นดิน โซนที่ 3: เจ้าฟ้านักเดินทาง โซนที่ 4: ประทีปแห่งปัญญา โซนที่ 5: รักษ์คนไข้ด้วยความรัก โซนที่ 6: กันภัยมหิดล โซนที่ 7: หยั่งรากในแผ่นดิน หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โซนที่ 1: “มหิดลวันนี้” โซนที่ 2: เมื่อแรกสถาปนาในชื่อ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” โซนที่ 3: “มหิดล” มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท โซนที่ 1: โหมโรง โซนที่ 2: สองวิทยาเขตรุ่นบุกเบิกมหิดล โซนที่ 3: […]

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

THAI | ENGLISH หน้าแรก รู้จักเรา ประวัติความเป็นมา ภารกิจ คณะกรรมการนโยบายด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากร ติดต่อเรา พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก โซนที่ 1: ปัญญาของแผ่นดิน โซนที่ 2: เจ้าฟ้าของแผ่นดิน โซนที่ 3: เจ้าฟ้านักเดินทาง โซนที่ 4: ประทีปแห่งปัญญา โซนที่ 5: รักษ์คนไข้ด้วยความรัก โซนที่ 6: กันภัยมหิดล โซนที่ 7: หยั่งรากในแผ่นดิน หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โซนที่ 1: “มหิดลวันนี้” โซนที่ 2: เมื่อแรกสถาปนาในชื่อ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” โซนที่ 3: “มหิดล” มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท โซนที่ 1: โหมโรง โซนที่ 2: สองวิทยาเขตรุ่นบุกเบิกมหิดล โซนที่ 3: […]

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Webex Meeting

THAI | ENGLISH หน้าแรก รู้จักเรา ประวัติความเป็นมา ภารกิจ คณะกรรมการนโยบายด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากร ติดต่อเรา พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก โซนที่ 1: ปัญญาของแผ่นดิน โซนที่ 2: เจ้าฟ้าของแผ่นดิน โซนที่ 3: เจ้าฟ้านักเดินทาง โซนที่ 4: ประทีปแห่งปัญญา โซนที่ 5: รักษ์คนไข้ด้วยความรัก โซนที่ 6: กันภัยมหิดล โซนที่ 7: หยั่งรากในแผ่นดิน หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โซนที่ 1: “มหิดลวันนี้” โซนที่ 2: เมื่อแรกสถาปนาในชื่อ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” โซนที่ 3: “มหิดล” มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท โซนที่ 1: โหมโรง โซนที่ 2: สองวิทยาเขตรุ่นบุกเบิกมหิดล โซนที่ 3: […]

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและบุคลากรจากสถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

THAI | ENGLISH หน้าแรก รู้จักเรา ประวัติความเป็นมา ภารกิจ คณะกรรมการนโยบายด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากร ติดต่อเรา พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก โซนที่ 1: ปัญญาของแผ่นดิน โซนที่ 2: เจ้าฟ้าของแผ่นดิน โซนที่ 3: เจ้าฟ้านักเดินทาง โซนที่ 4: ประทีปแห่งปัญญา โซนที่ 5: รักษ์คนไข้ด้วยความรัก โซนที่ 6: กันภัยมหิดล โซนที่ 7: หยั่งรากในแผ่นดิน หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โซนที่ 1: “มหิดลวันนี้” โซนที่ 2: เมื่อแรกสถาปนาในชื่อ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” โซนที่ 3: “มหิดล” มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท โซนที่ 1: โหมโรง โซนที่ 2: สองวิทยาเขตรุ่นบุกเบิกมหิดล โซนที่ 3: […]

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับจัดกิจกรรม Sawasdee Thailand 2022: Resilient Life & Sustainable Society รุ่นที่ 2

THAI | ENGLISH หน้าแรก รู้จักเรา ประวัติความเป็นมา ภารกิจ คณะกรรมการนโยบายด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากร ติดต่อเรา พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก โซนที่ 1: ปัญญาของแผ่นดิน โซนที่ 2: เจ้าฟ้าของแผ่นดิน โซนที่ 3: เจ้าฟ้านักเดินทาง โซนที่ 4: ประทีปแห่งปัญญา โซนที่ 5: รักษ์คนไข้ด้วยความรัก โซนที่ 6: กันภัยมหิดล โซนที่ 7: หยั่งรากในแผ่นดิน หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โซนที่ 1: “มหิดลวันนี้” โซนที่ 2: เมื่อแรกสถาปนาในชื่อ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” โซนที่ 3: “มหิดล” มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท โซนที่ 1: โหมโรง โซนที่ 2: สองวิทยาเขตรุ่นบุกเบิกมหิดล โซนที่ 3: […]

วันศุกร์ที่ 24 และวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ร่วมจัดกิจกรรม Mahidol Campus Tour ภายในงาน MUIC Open Days 2022

THAI | ENGLISH หน้าแรก รู้จักเรา ประวัติความเป็นมา ภารกิจ คณะกรรมการนโยบายด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากร ติดต่อเรา พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก โซนที่ 1: ปัญญาของแผ่นดิน โซนที่ 2: เจ้าฟ้าของแผ่นดิน โซนที่ 3: เจ้าฟ้านักเดินทาง โซนที่ 4: ประทีปแห่งปัญญา โซนที่ 5: รักษ์คนไข้ด้วยความรัก โซนที่ 6: กันภัยมหิดล โซนที่ 7: หยั่งรากในแผ่นดิน หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โซนที่ 1: “มหิดลวันนี้” โซนที่ 2: เมื่อแรกสถาปนาในชื่อ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” โซนที่ 3: “มหิดล” มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท โซนที่ 1: โหมโรง โซนที่ 2: สองวิทยาเขตรุ่นบุกเบิกมหิดล โซนที่ 3: […]

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับ International Double Degrees Coordinator จาก Toulouse School of Management ประเทศฝรั่งเศส

THAI | ENGLISH หน้าแรก รู้จักเรา ประวัติความเป็นมา ภารกิจ คณะกรรมการนโยบายด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากร ติดต่อเรา พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก โซนที่ 1: ปัญญาของแผ่นดิน โซนที่ 2: เจ้าฟ้าของแผ่นดิน โซนที่ 3: เจ้าฟ้านักเดินทาง โซนที่ 4: ประทีปแห่งปัญญา โซนที่ 5: รักษ์คนไข้ด้วยความรัก โซนที่ 6: กันภัยมหิดล โซนที่ 7: หยั่งรากในแผ่นดิน หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โซนที่ 1: “มหิดลวันนี้” โซนที่ 2: เมื่อแรกสถาปนาในชื่อ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” โซนที่ 3: “มหิดล” มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท โซนที่ 1: โหมโรง โซนที่ 2: สองวิทยาเขตรุ่นบุกเบิกมหิดล โซนที่ 3: […]

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จาก Mahidol – Oxford Reseach Unit พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

THAI | ENGLISH หน้าแรก รู้จักเรา ประวัติความเป็นมา ภารกิจ คณะกรรมการนโยบายด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากร ติดต่อเรา พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก โซนที่ 1: ปัญญาของแผ่นดิน โซนที่ 2: เจ้าฟ้าของแผ่นดิน โซนที่ 3: เจ้าฟ้านักเดินทาง โซนที่ 4: ประทีปแห่งปัญญา โซนที่ 5: รักษ์คนไข้ด้วยความรัก โซนที่ 6: กันภัยมหิดล โซนที่ 7: หยั่งรากในแผ่นดิน หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โซนที่ 1: “มหิดลวันนี้” โซนที่ 2: เมื่อแรกสถาปนาในชื่อ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” โซนที่ 3: “มหิดล” มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท โซนที่ 1: โหมโรง โซนที่ 2: สองวิทยาเขตรุ่นบุกเบิกมหิดล โซนที่ 3: […]

1 2 3 9