พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

Museums & Exhibitions

นิทรรศการเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

เรื่อง 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ในปี พ.ศ. 2563 เป็นปีที่ครบรอบ 120 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ซึ่งพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขให้กับปวงชนชาวไทย

โดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ที่เป็นการสืบสานพระปณิธาน

แห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ทั้งยังทรงมีพระเมตตาแผ่ปกมายังมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างหาที่สุดมิได้

เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

จึงได้จัดนิทรรศการ “120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ขึ้นในโอกาสนี้

ติดต่องานบริหารจดหมายเหตุ

งานบริหารจดหมายเหตุ ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

ติดต่องานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

*** สถานที่ติดต่อเข้าชมนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ชั้น 3 ห้องหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล 301 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทร 0-2849-4541-4

โทรสาร 0-2849-4545

© 2021 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. All Rights Reserved.